shareit

Всичко, което трябва да знаем за светкавиците

| от Schneider Electric |

Когато става въпрос за природни явления като светкавици по време на буря, всеки има своето мнение и предразсъдъци – какво представляват те, какво причиняват, и как да се предпазим от тях. В сезона на летните бури и светкавици, ето няколко научно обосновани факти, развенчава митове допълнителна представя как да се предпазим от проблеми, следствие на светкавици.
Гръмоотводите предпазват сградите от поражения от светкавици

Истина: Гръмоотводите предпазват сградите от пожари, причинени от светкавици. Всъщност те се състоят от метална прът и отводител. Поставени на покрива на сгради, те отвеждат големи количества ток от металния прът към земята.

 

Гръмоотводите предпазват моите електрически устройства

Грешно: Гръмоотводите не осигуряват защита срещу пренапрежение, причинено от светкавица. Тъй като електрическата инсталация е свързана със същата земя, както и гръмоотвода, част от тока може да протече обратно по него и да повреди електрическите устройства. Само устройство за защита от пренапрежение (катоден отводител) може да предпази оборудването.

 

Имам разклонител с много контактни излази с вграден предпазител. Затова устройствата, които включвам в него са защитени

Грешно: Този вид защита от напрежение просто не може да се справи с огромната мощ на напрежението, предизвикана от светкавиците. За ефективна и пълна защита може в разпределителното табло да се инсталира катоден отводител от гамите на Schneider Electric.

 

Предпазителите срещу пренапрежение биват унищожени от всяка една светкавица

Грешно: Катодните отводители автоматично освобождават пренапрежението от светкавиците в земята и могат да го правят отново и отново. Тяхната продължителност на живот е сходна със сервизния живот на други предпазни устройства, като например дефектнотоковите защити.

 

Електрическите уреди трябва да се изключват по време на буря

Грешно: Не, електрическите уреди не трябва да се изключват по време на буря, въпреки че много хора все още продължават да го правят. В днешно време всяко едно домакинство има електрически предпазител, монтиран в разпределителното табло, който предпазва от късо съединение. Проверете дали във Вашия имот има монтирано такъв тип устройство, за да сте сигурни. Ако не можете да се справите, потърсете съдействие от специалист.

 

Ако се инсталира катоден отводител, може да сме сигурни, че инсталацията е защитена от пренапрежения, предизвикани от поражения на светкавици

Това твърдение е наполовина вярно, тъй като всичко зависи от това как и къде ще се инсталира предпазителя. Дори и да се избере правилния клас катоден отводител, той ще бъде безполезен, ако не се инсталира правилно. Инсталацията трябва да се съобрази с някои съществени правила. Едно такова правило е дължината на кабела, който свързва защитата от пренапрежение с главната мрежа. Колкото по-къс е кабелът, толкова по-добре. Затова от Schneider Electric винаги препоръчват да използвате лицензирани специалисти, за монтажа. Когато става въпрос за продуктите на Schneider Electric, инсталатори, обучени от компанията, монтират отводителя, като така инсталацията ще бъде защитена от пренапрежения и ще предпази Вашите уреди.

 
 
Коментарите са изключени