shareit

Почина Алвин Тофлър

| от chronicle.bg |

Известният американски социолог и футурист Алвин Тофлър почина на 87 години в дома си в Лос Анджелис, информира New York Times.

Консултантската компания Тофлър асосиейтс съобщи за смъртта на писателя. В съобщението си тя определя Тофлър като прозорлив наблюдател и предсказател на глобалните тенденции, оказвал влияние на правителствени ръководители и водещи бизнесмени.

Известен е с трудовете си „Шокът на бъдещето“, „Третата вълна“, „Метаморфозите на властта“, информира още БНР.

Работи и пише заедно със съпругата си – Хайди Тофлър.

В своята книга Третата вълна Тофлър описва 3 типа общества, основани на идеята за вълните – всяко от тях измества старото общество и култури:

Първата вълна е обществото след аграрната революция и измества ловносъбираческите култури.
Основните компоненти на обществото от Втората вълна са семейството, производствени тип образователна система и корпорацията. Тофлър пише :“Обществото от Втората вълна е индустриално и основано на масовото производство, масовото разпределение, масовата консумация, масовото обучение, масмедиите, масовите забавления, и оръжията за масово унищожение. Комбинирайте тези неща със стандартизацията, централизацията, концентрацията и синхронизацията и ще приключите със стил на организация, който наричаме бюрокрация.“

Третата вълна е постиндустриалното общество. Тофлър добавя, че след 50-те години повечето държави формират общества от Третата вълна. Той измисля много думи, за да го опише и споменава думи, измислени от други хора като Информационна ера.

Според него хомогенността на обществото на Втората вълна се измества от хетерогенността на Третата вълна. Ще настъпи процес на демасовизация и той няма да отмине нито семейството с неговите форми и функции, нито ценностните ориентации. Здравата семейна единица, или семейството клетка съществува заедно със самотните родители, двойките с повторни бракове, бездетните семейства и самотните млади или възрастни хора.

 
 
Коментарите са изключени