shareit

Нарушенията, за които да внимаваме в изборния ден

| от chronicle.bg |

Днес, 26 март правим своя избор за бъдещия парламент на Република България.

Всеки от нас може да даде своя принос за провеждането на свободни, честни и демократични избори. От нас зависи да се противопоставяме на нередностите и да сигнализираме за нарушенията в изборния процес.

Организацията „Прозрачност без граници“ (Transparancy International) разпространи информация, с която предупреждава за какви нарушения да внимават българските граждани, когато гласуват на днешния ден, с оглед спазване на правата им и законността на изборния процес.

В избирателната секция, внимавайте дали членовете на секционната избирателна комисия:

Ø Проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък и едва след това подават бюлетината.
Ø Осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната на вота (например, никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, няма външни лица в секцията).
Ø Боравят правилно с бюлетините: откъсват пред вас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването сверяват дали контролният номер в долния ъгъл съвпада с номер от кочана, поставят втори печат и откъсват пред Вас поредния контролен номер (без да разкриват тайната на вота и да проверяват как сте гласували).
Ø Вписват в съответния избирателен списък данните Ви по лична карта и Ви канят да поставите подпис, след като сте гласували.

За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите можете да се оплачете пред Районната избирателна комисия. РИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си, заедно с постъпилия сигнал.

Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите за народни представители, представители на местни власти и хора без обозначен статут.

В изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпниците; наблюдателите; журналисти (докато правят репортаж за протичането на изборния процес).

Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите за народни представители, представители на местни власти и хора без обозначен статут.

При съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите обръщайте се своевременно към служителите на МВР. Те са длъжни да реагират незабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконни действия.

На вратата на изборното помещение са посочени телефони на местно поделение на МВР. МВР поддържа и централизирана линия за сигнали за изборни нарушения: 02/ 982 2232, факс 02/982 56 46 и e-mail: izbor@mvr.bg.

Сигнализирайте МВР и при присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как гласуват избирателите, организирано безплатно извозване с автобуси, леки автомобили, съпровождане на избиратели и групово гласуване, оказване на натиск върху избирателите да гласуват по определен начин, възпрепятстване на избирателите да гласуват.

Обръщайте се към органите на реда ако забележите събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели, даване на указания на избирателите за кого да гласуват, разпитване на избирателите за начина, по който възнамеряват да гласуват, разкриване тайната на вота, отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите, раздаване на пари, опрощаване на дългове, раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги.

За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден, сигнализирайте компетентните органи – МВР, районна прокуратура или РИК/ЦИК.

Можете да подадете сигнал и до Асоциация „Прозрачност без граници“ на безплатен телефон – 0800 11 224.

На сайта www.samizbiram.bg можете да намерите пълна информация за възможните нарушения и престъпления против избирателните права на гражданите и към кои институции да се обръщате ако забележите такива.

 
 
Коментарите са изключени