shareit

МЗ е платило 250 000 лв. за правен анализ на отменения впоследствие от КС текст

| от chronicle.bg |

Министерството на здравеопазването използва платени консултантски услуги, част от които целяха именно правен анализ относно разделянето на здравния пакет на основен и допълнителен. През август миналата година МЗ изпрати покана до консултантската компания “Ърнст енд Янг“ в рамките на процедура без обявление по Закона за обществените поръчки и в последствие бе сключен договор на стойност близо 250 000 лева с ДДС., съобщи вестник Сега.

Предметът на договора е “изготвяне на правен анализ, необходим за разработвания от Министерството на здравеопазването проект на наредба за определяне на основния и допълнителния пакети медицинска помощ, издавана на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, както и необходимостта от подпомагане от правна страна разработването на механизъм за определяне на дейности от извънболничната медицинска помощ по приоритетни заболявания, които да бъдат включени в основния и допълнителния пакети и на икономически анализ за определяне на необходимото финансиране за тях и разработването на методология за остойностяване на клинични пътеки“.

От договора става ясно, че компанията трябва да направи правен анализ, върху който да стъпи нормативно наредбата, която здравният министър издава на основание на Закона за здравното осигуряване. Миналата седмица КС отмени чл. 45, ал. 2 от този закон, обявявайки го за противоконституционен заради неяснота и липса на критерии, по които едни заболявания ще влязат в основния пакет, а други в допълнителния. КС освен това посочва в решението си, че такива критерии липсват и в наредбата. Същата, за консултациите по която МЗ е платило сериозен хонорар на “Ърнст енд Янг“.

 
 
Коментарите са изключени