shareit

Кои са тези танцуващи хора?

| от Цвети Иванова |

Хората, които се занимават с изкуство, винаги са малко особени. Те сякаш знаят повече от другите. Артистите от „Гараж колектив“ не правят изключение. Те са колеги от НБУ, където са учили „танцов театър“. След завършването си, започват да посещават различни workshop-и и образователни програми, и се събират. Всички те – Ирена Цветанова, Александар Георгиев – Аце, Жана Пенчева, Николина Тодорова и Деница Дикова – са хора с еднакви идеи за развитие и едно виждане за силата и смисъла на съвременния танц и пърформанс.

Така се ражда „Гараж колектив“ – административното тяло на групата, което мутира, развива се, търпи промени, но това, което го обединява, е любовта към танца. Членовете на Гараж колектив са преди всичко приятели. Заедно правят бурлеска пърформанса „НЕОН“ (тази вечер от 19.30 ч. в ДНК като част от фестивала Антистатик). В „НЕОН“ участват Аце и Жана от „Гараж колектив“, Ралица Тонева е сценограф, а със звука се занимава Емилиян Гацов – Елби. Проектът е подкрепен от Столична Община Култура 2015 и Община Бургас 2015. Представлението засяга тематиката, която артистите търсят: мощността на тялото, неговата енергия, силното присъствие, изразено чрез сексуалност или флирт.

В случая обаче не става дума за сексуалност и флирт в класическия смисъл на тези думи. Те не проблематизират самата еротика, а „празнуването на тялото“. Те махат границите в смисъла на думите и започват да градят една съвсем нова история на съвременния танц и пърформанс. Представлението се опира на тематиката на протеста, бурлескa и техните функции в обществото. „Burlesque“ означава буквално „пародирам, подигравам се, правя сатира на нещо“, а тази форма днес се свързва предимно с вариететното еротично представление. „НЕОН“ предлага различна гледна точка към тялото.

Основните неща, които характеризират представлението, са разрушените рамки, индивидуалността, липсата на епитети.

„Колкото по-малко дефинираме нещата, толкова повече те стоят в потенциала си и генерират нови неща. Ако дам дефиниция на това що е то празнуване и що е то протест – това означава да сложа точка на проекта. Дефиницията слага край. И дава ново начало.“, казва Аце.

Артистите от „Гараж колектив“ са в процес на перманентно търсене и експериментиране. Създали са артистичен продукт, който живее собствен живот. Като един отделен организъм, който е в непрекъснато съприкосновение със своите създатели.

Традиционен театър?

По-скоро не. Според Ирена конвенционалните постановки, които се правят в България са твърде „смлени“, твърде ясни, не задават въпроси, не провокират игра на въображението и търсене на ума. За сметка на това – техният продукт не задължава никого да дава оценки, да разбира или да вниква. Тяхното изкуство е преживяване.

От друга страна съвременният танц сякаш остава не добре артикулиран към публиката и често остава неразбран.

„Липсата на постоянно културно еманципиране създава това неразбиране у публиката. Затова нашите представления са се откъснали от професионалния език и говорят езика на публиката, на хората, които искат да усетят“, казва Аце.

Зрителите на „Неон“ ще имат възможност да видят всичко това и да „участват“ в представлението.

„Неон“ може да гледате тази вечер (19.04), от 19.00 ч., в пространството за съвременен танц и пърформанс ДНК (при НДК). Събитието е част от програмата на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“.

 
 
Коментарите са изключени