shareit

Jumbo ще отвори два нови магазина в страната

| от chronicle.bg |

Българското дружество на най-голямата гръцка верига за детски играчки Jumbo има ръст на приходите до 32.5 млн. евро и на нетната печалба от 10.1 млн. евро за периода от 1 юли до 31 декември 2015 г., съобщават от компанията майка.

Веригата има осем магазина в страната – четири в София, един в Пловдив, по един във Варна, Бургас и Русе. В отчета на гръцката верига се посочва, че планира да открие още две представителства в страната в следващите няколко години. За сравнение обаче – Jumbo предвижда откриването на още 14 – 16 магазина в съседна Румъния, където към момента има 7 представителства.

Гръцката група отчита оборот за второто полугодие на 2015 г. от 371.7 млн. евро, което е увеличение от близо 9% спрямо миналата година. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации на Jumbo достига 105.5 млн. евро през втората половина на миналата година спрямо 91.65 млн. евро за същия период на предходната.

Дъщерното дружество в България „Джамбо ЕС.Б“ е създадено през 2005 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност и е изцяло собственост на гръцката верига. За 2014 г. „Джамбо ЕС.Б“ е отчело приход от 88 млн. лв. при 76.1 млн. лева през 2013 г., или ръст от 15.6%, показва справка в Търговския регистър. Печалбата е 16 млн. лв. Към март 2015 г. българската компания има 491 служители, като в началото на годината те са били 518, а през ноември 2014 г. – 621, показва справка в ДАКСИ.

 
 
Коментарите са изключени