shareit

Интернет и компютри в детските градини

| от chronicle.bg |

30% яслите и детскте градини да получат компютри, за да бъдат в крак с модерните технологии в образователния процес. Това е едно от предложенията в новия проект, предложен за обсъждане от Министерството на образованието. Освен това 200 училища да бъдат финансирани, за да закупят нови компютри предлагат експертите.

Министерството на образованието и науката предлага разширяване на започналото през 2015-та година въвеждане на високи технологии в образованието с включване и на детските градини, това е националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“.

Тя предвижда интернет свързаност на всички училища, както и иновации като смарт класни стаи, управленски информационни системи, видеообучение. Програмата ще те тества пилотно в 20 училища. За целта е предвиден бюджет от 7 500 000 лева.

Една от целите на програмата е осигуряване на единна опорна високоскоростна мрежа между 28 регионални комуникационни центъра, което да позволи в един момент всички училища и детски градини да се включат към най-близката точка на мрежата.

Статистиката за последните години показва, че по-малко от 35 на сто от училищата разполагат с техника на средна възраст по-малко от 5 години в компютърните кабинети.

В първата година на пилотния проект бяха включени 40 училища, допълват от МОН.

 
 
Коментарите са изключени