shareit

Горанов иска актуализация на Бюджет 2016

| от chronicle.bg |

Министерството на финансите публикува проекта за Бюджет 2016 и предложи актуализация на тазгодишния бюджет заради извънпланово увеличение на дефицита на касова основа за 2015 г. от 3 на 3.3%.

Причината за ревизията, предложена от Владислав Горанов, са „предизвикателствата, свързани с невъзможността от рязко свиване на разходите за персонал в някои сектори, в т.ч. и възникналите в резултат на оптимизацията на персонала непредвидени разходи за обезщетения“, визирайки ранното пенсиониране на служители в МВР.

Друга причина за увеличения дефицит е натискът върху разходите от по-високото усвояване на средствата от ЕС в резултат на приключването на програмния период 2007-2013 г.

В резултат на това се очаква дефицитът по КФП на касова основа за 2015 г. да достигне до 3,3 % от БВП, но дефицитът на начислена основа ще бъде под 3 % от БВП, с което не се нарушават Маастрихтските критерии по отношение на нивото на бюджетния дефицит.

Бюджет 2016: Скрит ръст на данъците и 2% дефицит

Нивото на предвиждания дефицит е ревизирано положително в сравнение с миналогодишната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018.

„Данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, както и ограничаване на данъчните измами и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план“, обявяват от екипа на Владислав Горанов.

В данъчните закони за 2016 г. вече бяха предложени промени, с които се въвежда особен режим за връщането на ДДС за стоки със смесено предназначение – т.нар. данък „смартфон“.

Вдигат се и акцизите на цигарите и горивата за отопление, поради „необходимостта от достигане на минималните нива на акцизните ставки в Общността в съответствие с договорения преходен период“.

Средната работна заплата ще се увеличи на 420 лева от 1 януари 2016 г., предвижда проектобюджетът.

Пенсионните осигуровки се запазват на същото ниво, но от 2017 и 2018 г. се предвижда повишаването им с по един процентен пункт.

Пенсионната политика предвижда от 2017 г. вместо осъвременяване на пенсиите, от 1 юли да се извършва преизчисляване на всички пенсии за трудова дейност с по-голяма тежест на една година осигурителен стаж, като увеличението ще бъде с процент равен или по-голям от процента, определен по чл. 100 на КСО.

Така пенсиите ще нараснат с 2.5% през 2016 г.

Предвижда се поетапно повишаване на частта от минималния осигурителен доход, върху който се определят здравноосигурителните вноски за държавните служители.

Той ще се базира върху 55 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2016 г., като всяка следваща година се увеличава с 5 на сто до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Основните приоритети на Бюджет 2016 ще бъдат „инвестиции в човешкия капитал“, твърдят от МФ, основно чрез финансиране на целеви мерки в средното образование и инвестиции в инфраструктурата.

Увеличават се стандартите за финансиране на дейностите в образованието, което ще доведе до възможност за ръст на заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал.

В системата на труда и социалната политика също е предвидено увеличение на средствата за персонал за 2016 г.

 
 
Коментарите са изключени