Проучването е извършено на два етапа – от 11 до 17 септември сред 1002 пълнолетни граждани, и от 1до 3 октомври – с 1004, чрез лични и телефонни стандартизирани интервюта.