shareit

България може да загуби европари по ОП „Околна среда“

| от chronicle.bg |

Възможно е спиране на част от европейските пари по оперативната програма „Околна среда“. Причината е забавяне на работите по проект за управление на риска при наводнения, което предполага започване на наказателна процедура. Това са част от заключенията от одит на Сметната палата по изпълнението по процедура за разработване на планове за управление на риска от наводнения за периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2015 г. в екоминистерството.

Общата безвъзмездна помощ, която страната ни първоначално е можела да получи, е 20 млн.лв. – те са по проект за превенция от наводнения, насочен към 4-те басейнови дирекции. Заради заради забавяне на дейностите, лоша координация и множество неточности обаче проектът вече се нуждае от национално съфирансиране – около 3 млн.лв..

„Не са изпълнени и значително са забавени основни дейности по проекта, поради което е необходимо осигуряване на допълнителен национален финансов ресурс за приключването им след края на програмния период“, пишат експертите в доклада си. Сред причините за забавянето са изброени късното стартиране на проекта, слабият административен капацитет, честата смяна на екипите за управление и др.

Неизпълнението може да доведе до започване на процедура за неизпълнение на правото на Европейския съюз и до спирането на средства по оперативната програма, предупреждават от Сметната палата.

 
 
Коментарите са изключени