shareit

България е след Румъния по дейности за закрила на детето

| от chronicle.bg |

България се нарежда на второ място след Румъния по закрила на детето. Това показва доклад, изработен от World Vision и Child Pact, в партньорство с Национална мрежа за децата. В изследването Индекс за закрила на детето в България 2015 участват пет държави – България, Грузия, Молдова, Румъния, Сърбия – като всяка от тях прави сравнителен анализ на закрилата на децата в собствената си страна на база действащото законодателство, политиките, отчетността и координацията.

България се нарежда на второ място по оценка на три показателя – текущ статут на закрила на детето, управленска среда и социална работа. Докладът отправя критики в няколко области:

Високо равнище на децата на възраст между 0 и 2 г., настанени в домове и резидентна грижа;

Нисък процент на децата с увреждания, които са настанени в приемна грижа или са осиновени в страната;

Нисък процент на децата на възраст 7-17 год., осиновени в страната;

Липса на квалифицирани социални работници и съдии със специализация за работа по проблемите на децата;

Нисък процент на децата, настанени в приемна грижа от общия брой деца, разделени от техните семейства;

Липса на консолидиран закон за правата и закрилата на детето, който свежда до минимум припокриването на правомощия и създава условия за гарантиране правата на всички деца и ефективна координация;

Докладът отчита, че все още не е създаден независим орган с точно определен мандат за наблюдение на политиките за закрила на детето и контрол за спазването на детските права. В момента случаите, в които става дума за засягане или нарушаване на права на деца, се разглеждат по общия ред.

Създаването на специализиран омбудсман за детето ще гарантира независим мониторинг и контрол за спазване на детските права и би дало възможност за по-ефективно решаване на конкретни случаи, при които деца са дискриминирани, посочват от Национална мрежа за децата.

Данните и анализът са събрани и обработени със съдействието на водещи експерти в областта на закрилата на детето в България и включват набор от 626 показатели, които заедно оценяват политиките и действията на държавата за по-добра закрила на детето.

 
 
Коментарите са изключени