Tag Archive: САЩ човек

Солта намалява жаждата

От солен чипс се ожаднява, но резултатите от симулирана мисия…