Tag Archive: първият адаптиран филм за слепи

Първият филм в България, адаптиран за хора с ограничено зрение

„Белгийският крал“ е първият филм в България, адаптиран за хора…