Tag Archive: Документация

Когато жена от социализма управлява екип

Вие сте млад, надъхан и свръхобразован магистър по публична администрация/финанси/европеистика…