Tag Archive: #Батенберг I

Тежестта на короната: Александър I Батенберг – чужденецът обикнал България

Още от Античността короната е символ на властта. Лавров венец,…