shareit

Изхвърлете алуминиевите си шапки

| от |

Този текст е много вероятно да разочарова някои хора.

Изследване, проведено от Масачузетския технологичен институт, показва някои много тревожни факти, които всеки параноичен човек трябва да вземе под внимание. Според това изследване, изглежда че така наречените „алуминиеви шапки“ – често единствената защита на мозъка от облъчване – са напълно неефикасни в това да защитават мозъка от облъчване. И още повече, те не могат да спрат радио честотите, контролирани от правителството. И дори още повече, в някои случаи алуминиевите шапки всъщност усилват радиовълните.

Разбира се, това изследване може да е платено под тезгяха от американското правителство, за да ни обезкуражи да ползваме единствената пречка между него и мозъците на хората по целия свят.

Ето откъс от самото изследване:

В макар и малко общество от параноици, алуминиевите каски се използват като предпочитана и задължителна защитна мярка срещу инвазивни радиосигнали. Ние разследвахме ефикасността на три вида (форми) алуминиеви каски върху една и съща група от четирима човека. Използвайки анализатор на мрежи за $250 000, открихме, че въпреки успешното отслабване на радиовълните, което каските постигнаха във всяка посока (ако вълните са излъчвани от външен източник към главата или от черепа на човек навън, в случай че има имплантиран предавател), те усилват някои честоти доста сериозно. Тези честоти са част от диапазона, запазен за ползване от правителството. Статистическите данни показват, че ползването на тези алуминиеви каски всъщност може да увеличи инвазивните способности на правителството вместо да ги спре. Нашата теория е, че именно правителството е дало създало носенето на каските като предпазна мярка с цел да увеличи достъпа си до мозъците на хората.

Ранна алюзия към алуминиевите шапки се споменава още през 1909 в нехудожествената публикация „Atomic Consciousness“ на самоопределилия се за „гледач“ Джон Палфрей, който вярва, че подобно нещо на главата не ще запази „мислите и идеите“ му от злонамерени телепати.

Алуминиевата шапка като щит на мозъка (в концепцията й, за която я знаем днес) се споменава в краткия научнофантастичен разказ на Джулиан Хъксли „The Tissue-Culture King“, публикуван през 1926, в който протагонистът открива, че „шапки от метално фолио“ могат да спрат ефекта на телепатията.

 
 
Коментарите са изключени