shareit

Кратка историята на ухажването

| от |

В западната култура, където само в бракът може да роди законно потомство, ухажването на половинка е основна част от човешкото съществуване. Практиката на ухажване (т.е. с оглед на брака) често е обвързана с определени правила, особено в по-висшите класове. Съвети за „изкуството на любовта“ има още от древен Рим, по-късно от средновековна Франция и продължават да се развиват и днес. Но неизбежно, както идеите и очакванията за брака са се развили през вековете, така и ритуалите на ухажване.

В продължение на векове целта на брака за хората от висшата класа е да се създаде съюз, изгоден и за двете семейства, независимо дали това означава придобиване на титли, богатство или влиятелни контакти с новите роднини. Родителите на двойката често изцяло договарят брака и ухажването бързо се организира чрез посещения, кореспонденция и подаръци. Ролите са силно полови; един брачен наръчник от 70-те години на 17 век заявява: „Изисква се скромност при жената, Дръзновение при мъжа“. Повлияни от ритуалите на средновековната „придворна любов“ (възприятие на любовта, което подчертава рицарството), изрази на преданост се показват чрез поезия, музика или своевременна въздишка. Що се отнася до подаръците, златото се смята за „завоевател на жените“, въпреки че книгите, панделките, кичурите коса и монетите, гравирани със сърца, също се разменят.

В някои общества дори до днес „гаджосването“ се контролира. Родителите или общността предлагат потенциални партньори и след това позволяват ограничени срещи, за да определят дали страните са подходящи една за друга. В Япония има такъв тип ухажвания, наречен Омиай, с подобни практики, наречени Ксинкяйн. Родителите наемат сватовник, който да им предостави снимки и резюмета на потенциални партньори и ако и двете страни се съгласят, се организира официална среща, на която често присъстват сватовникът и родителите. Сватовникът и родителите често упражняват натиск върху двойката да реши дали искат да се оженят или не след няколко срещи.

През 18 век, настъпва огромна промяна, тъй като бракът все повече се свързва с привързаност, а не просто със съюз и някаква изгода. Младите двойки са окуражени да отхвърлят родителския контрол и ухажорът все повече се очаква да „пълни ушите й с теми за любовта“. Тук срещаме „златната ера“ на романтиката, любима за съвременната публика: високо възпитаната, но ориентирана към любовта фантастика от епохата на Джейн Остин.

Напредъкът в технологията незабавно открива нови романтични възможности. Веднага след като популярният печат се разви през 17 век, хората започват да пускат реклами в раздела за „самотни сърца“; с подобряването на международните пътувания през 19 век към Британска Индия тръгват още кораби с „ловци на съпрузи“; реформите и преструктурирането на пощенската услуга от 40-те години на миналия век пък улеснява много ухажването чрез кореспонденция.

През 20 век очакванията за ухажване се трансформират от либералните социални и сексуални нагласи от 60-те и 70-те години, които инициират постепенно изравняване на силовия баланс между половете и поставят романтичната любов на пиедестал дори над необходимостта от самия брак. Неотдавнашното развитие на приложенията за незабавни съобщения и запознанства разкрива това, което се чувства като необятен океан от потенциални партньори, и често свежда най-ранния етап на романтична кореспонденция до плъзгане надясно и кратка размяна на съобщения. И в епоха, в която жените вече не са някаква награда, които да бъдат спечелвана, вековният съвет „да я преследвате като сянка“, докато не отстъпи, е все по-критикуван.

Въпреки че мнозина гледат с носталгия на етикета от миналото, като се освобождаваме от излишните ритуали на това минало, ние придобиваме независимост, избор и може би по-голям шанс за намиране на истински любящ партньор.

20110707221304!Chlamydera nuchalis bower - Mount Carbine

Много животински видове имат ритуали за подбор на партньори, които също се наричат „ухажване“ антропоморфно. Ухажването между животни може да включва сложни танци или докосвания, вокални изпълнения или прояви на красота или бойни умения. Повечето ухажвания се случват извън полезрението на хората и затова често са най-слабо документираните поведения на животните. Едно животно, чиито ритуали за ухажване са добре изучени, е беседковата птица, чийто мъж изгражда „навес“ от различни предмети и клечки.

От научна гледна точка ухажването в животинското царство е процес, при който различните видове избират своите партньори с цел размножаване. Най-често мъжкият инициира ухажването, а жената избира или да се чифтоса с него, или да отхвърли въз основа на неговото „представяне“.

 
 
Коментарите са изключени за Кратка историята на ухажването

Повече информация Виж всички