shareit

Air France рециклира униформите на служителите си

| от chronicle.bg |

Авиокомпанията Air France създаде иновативен проект за рециклиране на униформи, като част от своя ангажимент за устойчиво развитие и по-специално политиката си за рециклиране на излезлите от употреба продукти. Такъв вид рециклиране се прилага за първи път в текстилния сектор.

От януари до март 2016, използваните работни дрехи и униформи от наземния състав и членовете на екипажите на Air France, са събрани и предадени в завод за рециклиране. Обработените в завода дрехи се превръщат в суровина за получаване на гранули цимент.

Проектът се осъществява в партньорство с Balsan, един от доставчиците на униформи и DSI, компания за оперативно управление (събиране и транспортиране до завода за рециклиране). Този проект отговаря на изискванията за опазване на околната среда чрез интегриране на събраните дрехи в кръгова икономика. Така се гарантира, че облеклото не е погребано в земята или изоставено в депа.

Събрани, рециклирани и трансформирани са 8.56 тона дрехи. При процеса е генерирана 48 509 кВтч енергия, което е равно на отоплението на домовете на 3 тричленни семейства за една година. Част от облеклото се събира и се превръща в пелети, твърди гранули с висока калоричност. Тези пелети, след нагряване до 1400-2000 ° C, се превръщат в пепел и получената енергия се използва за задвижване в циментовия завод.

В резултат на процеса са получени 1,28 тона цимент от пепелта на пелетите.

 
 
Коментарите са изключени